Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Kế hoạch trúng hạn 5 năm
Thứ hai, 18/05/2020, 15:49
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị chủ đầu tư chủ động triển khai, lập kế hoạch thực hiện, sử dụng hết số vốn đã phân bổ trong năm 2020. Ngoài ra, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm phân bổ vốn cho các xã theo đúng quy định, đảm bảo đầu tư tập trung, không dàn trải.
Việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các Nghị quyết của Quốc hội về ngân sách nhà nước năm 2020. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các chủ đầu tư kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến đơn vị được biết và chủ động trong công tác triển khai thực hiện./.

Số lượt xem: 67

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư