Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo đường dây điện thoại nóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ hai, 14/09/2020, 14:10
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo đường dây điện thoại nóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Ngày 14/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 36/TB-SKHĐT về đường dây điện thoại nóng của Sở.

             Để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đường dây điện thoại nóng và hộp thư điện tử của Sở như sau:
1. Ông Huỳnh Chí Nguyện, Giám đốc Sở:
- Số điện thoại bàn: 02913.823.873;
- Điện thoại di động: 0918.773.777.
2. Ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở:
- Số điện thoại bàn: 02913.826.797;
- Điện thoại di động: 0918.693.009.
3. Ông Hồ Quốc Trạng, Chánh Thanh tra Sở:
- Số điện thoại bàn: 02913.956.541;
- Điện thoại di động: 0919.802.726.
4. Hộp thư điện tử: thanhtrasokhdt@gmail.com
 Ghi chú: Số điện thoại bàn tiếp nhận trong giờ hành chính.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đến cơ quan, đơn vị và công dân biết để thuận tiện trong việc cung cấp thông tin. Thông báo này thay thế Thông báo số 30/TB-SKH ngày 22/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về đường dây điện thoại “Nóng” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Thông báo số 36/TB-SKHĐT./.

Số lượt xem: 360

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư