Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (Dự án Khu đô thị mới Phường 8, thành phố Bạc Liêu)

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh
Thứ sáu, 13/08/2021, 10:12
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (Dự án Khu đô thị mới Phường 8, thành phố Bạc Liêu)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện tư Dự án Khu đô thị mới Phường 8, thành phố Bạc Liêu với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Mục tiêu đầu tư:

- Đầu tư xây dựng khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sống của dân cư đô thị, hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đảm bảo chất lượng môi trường sống cho dân cư hiện hữu. Kết nối hài hòa với hệ thống kiến trúc cảnh quan đô thị của các khu chức năng lân cận và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Hình thành khu đô thị mới góp phần vào việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện khai thác phát huy giá trị và vai trò tuyến đường nội thị trong sự nghiệp phát triển kinh tế.

- Tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, tăng quỹ nhà ở. Các công trình du lịch giải trí, công cộng góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế - xã hội; đng thời góp phần cải thiện môi trường, tạo ra việc làm một cách trực tiếp và gián tiếp thông qua các loại hình dịch vụ phục vụ.

1.2. Quy mô đầu tư:

* Quy mô sử dụng đất khoảng: 492.865,50m2(49,29 ha).

* Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

- Đất ở biệt thự gồm 66 lô đất, với diện tích 14.459,89m2, mật độ xây dựng 70%, tầng cao 03 tầng.

- Đất ở chia lô liền kề gồm 1.312 lô đất, với diện tích 132.157,55m2, mật độ xây dựng từ 80 - 100%, tầng cao 4 tầng.

- Đất ở tái định cư gồm 13 lô đất, với diện tích 1.261,28m2, mật độ xây dựng từ 80%, tầng cao 4 tầng.

- Đất nhà ở xã hội gồm 795 căn (bố trí chung cư 05 tầng), với diện tích 37.041,66m2.

* Quy mô dân số: Dự kiến dân số khu vực khoảng 9.000 người.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.111.471.825.639 đồng;

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 340.338.314.361 đồng;

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư: Tiến độ thực hiện dự án 5 năm (Quý II/2021 đến hết quý II/2026).

- Từ quý II/2021 đến hết quý IV/2021: Lập và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định;

- Từ quý I/2022 đến hết quý II/2026: Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng. pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức nghiệm thu. bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu;

6. Diện tích khu đất: 492.865,50m2;

7. Mục đích sử dụng đất: Là đất ở gắn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có liên quan;

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Trước …. giờ…. phút, ngày ….. tháng 9 năm 2021;

9. Thông tin liên hệ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ: số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Số điện thoại: 0291. 3823874;        Số fax: 0291. 3823874

(Kèm theo thông tin chỉ dẫn Nhà đầu tư)

- Thông tin khác của dự án:

* Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án:

+ Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng:

Sau khi tổ chức lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm: Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan; chủ đầu tư dự án phải xây dựng đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy  hoạch, nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Khi kết thúc đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện các yêu cầu sau: Báo cáo Sở Xây dựng về kết quả của dự án. Thực hiện công tác nghiệm thu công trình nhà ở, các công trình thuộc dự án (nếu nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng theo quy định) và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu ở trong dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề về quản lý hành chính trong khu vực của dự án. Tổ chức quản lý vận hành các công trình không phải bàn giao cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành công tác nghiệm thu, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà đầu tư bàn giao, để quản lý, vận hành và khai thác sử dụng theo quy định.

* Sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư bàn giao cho địa phương:

+ Nhà đầu tư tự tổ chức việc bán, cho thuê, cho thuê mua sản phẩm theo tiến độ dự án và tuân thủ theo quy định của pháp luật về Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đất đai năm 2013, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở xã hội theo đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

 

Số lượt xem: 974

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư