Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ hai, 11/05/2020, 14:02
Màu chữ Cỡ chữ
Tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành ngày 01/9/2019; đây là Thông tư mới quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật Đấu thầu, được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Do đó, để thực hiện tốt quy định tại Thông tư trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố cập nhật Thông tư nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đến ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị mình để biết và tổ chức thực hiện.

Lưu ý: Các đơn vị có thể tải Thông tư nêu trên tại cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://vbqppl.mpi.gov.vn; http://muasamcong.mpi.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện theo quy định./.

Tập tin đính kèm: Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT.

Số lượt xem: 446

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư