Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

ODA - FDI - NGO
Thứ sáu, 23/07/2021, 10:44
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, Văn bản số 642/VPCP ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và Văn bản số 813/BKHĐT-TH ngày 09/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2021 với số vốn 639.974 triệu đồng (trong đó nguồn vốn ODA còn 39.100 triệu đồng là chưa phân bổ chi tiết).

Lũy kế tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (kể cả vốn đối ứng từ ngân sách trung ương và địa phương) đã giải ngân được 48.807/639.974 triệu đồng, đạt 7,63 % kế hoạch đã đề ra.

Nhìn chung, kết quả giải ngân nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn khá thấp, chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19; diễn biến bất lợi của thời tiết (mùa mưa diễn ra sớm hơn so với hằng năm); giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao liên tục, nguồn cung vật tư cũng hạn chế là một trong những khó khăn hàng đầu đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều khó khăn do người dân chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng yêu cầu khiếu nại kéo dài (yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ và yêu cầu bố trí nền tái định cư, ...). Chi phí dự tính thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tăng cao hơn tổng mức đầu tư được duyệt đã buộc chủ đầu tư có phương án đề xuất điều chỉnh giảm quy mô đầu tư một số hạng mục từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án. Đặc biệt, công tác rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị ngành y tế có một số khó khăn do cơ chế chính sách thay đổi, như việc Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BYT quy định danh mục tối thiểu của trạm y tế tuyến xã (có hiệu lực từ ngày 01/3/2021), quy định về đấu thầu thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT,... làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong thời gian qua…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, góp phần cho sự phát triển của  tỉnh, trong thời gian tới các cấp, các ngành và chủ đầu tư cần tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau: Triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ theo tinh thần Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo 340 về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đề nghị các chủ đầu tư: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các dự án nhưng cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các đơn vị thi công vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân các nguồn vốn do Tỉnh quyết định đầu tư, quản lý chi, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư, quản lý chi trên địa bàn, đồng thời tích cực hỗ trợ cho các Chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là trong việc phối hợp xử lý đối với các dự án bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ được duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện các công trình, dự án có khó khăn vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định về trình tự, thủ tục quy định thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư để các cơ quan liên quan, cấp thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định./.

Phòng THQH.

Số lượt xem: 3242

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư