Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin tức|Đầu tư xây dựng cơ bản|Tin chạy top
Thứ ba, 08/11/2022, 15:49
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tính đến hết tháng 10/2022, vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã giải ngân 1.601.191 triệu đồng trên tổng số vốn 3.341.089 triệu đồng đã phân bổ, đạt 47,92% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 1.334.259/3.330.348 triệu đồng đạt 40,06%), cụ thể theo từng nguồn như sau:

- Nguồn ngân sách địa phương: giải ngân 1.145.872 triệu đồng trên 2.128.150 triệu đồng, đạt 53,84% kế hoạch;

- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh: đã giải ngân 455.319 trên tổng số 1.212.939 triệu đồng (trong đó, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách Trung ương hỗ trợ 72.678 là chưa có giải ngân, do mới được phân bổ trong tháng 10/2022).

Được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời và ban nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thường xuyên nhắc nhở và theo dõi xác tình hình giải ngân, kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc khó khăn; Các Sở chuyên ngành cũng đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ có liên quan góp phần nâng cao tỉ lệ giải ngân đạt 47,92% (tăng 7,92% so với cùng kỳ)

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như:

Tình hình phân bổ Kế hoạch năm 2022 (kể cả kế hoạch năm 2021 chuyển sang): một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thông báo vốn đến các đơn vị. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022 mới được phân bổ 72.678 triệu đồng trong tháng 10 năm này nên chưa kịp thời giải ngân.

Công tác lập chủ trương đầu tư, lập dự án chưa tính đầy đủ các hạng mục, chưa lường trước những biến động, chưa sát thực tế, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư phải dừng lại chờ điều chỉnh nên không thể khởi công trong năm, có nhiều dự án thuộc trường hợp này phải phải điều chỉnh giảm vốn, làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giải ngân.

Các dự án mua sắm trang thiết bị không thể triển khai được, một số dự án triển khai không đạt kế hoạch đề ra, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giảm vốn. Một số dự án đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ: thiết kế, dự toán, phương án giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, một số dự án liên quan đến lĩnh vực giao thông, nông nghiệp đến nay vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, chưa thể giải quyết dứt điểm cũng làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.

Để công tác giải ngân của cả tỉnh đạt 100% kế hoạch được giao, 02 tháng cuối năm 2022 các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và thị xã, cần:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện các dự án, trình điều chỉnh giảm vốn đối với dự án giải ngân chậm, không có khả năng giải ngân sang những danh mục khác có nhu cầu

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực chủ đầu tư xử lý hồ sơ, nhằm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng để kịp thời giải ngân nguồn vốn và đủ điều kiện khởi công trong năm.

- Các chủ đầu tư: báo cáo cụ thể từng trường hợp cho Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết triệt để; báo cáo Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nhằm giải quyết kịp thời những vướng khắc, khó khăn (nếu có); khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, để kịp thời khởi công và giải ngân vốn trong năm; quyết tâm và tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu đề ra.

- Các Sở chuyên ngành: ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định đối với các dự án có nhu cầu giải ngân vốn trong năm. 

- Đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: cần khẩn trương, hoàn thiện các thủ tục lập và trình phê duyệt dự án trong năm để đủ điều kiện giao vốn trong năm 2023 theo chỉ đạo của Trung ương nhằm sớm triển khai hoàn thành dự án theo kế hoạch./.

 

Phòng THQH.

         

Số lượt xem: 1042

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư