Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ năm, 22/07/2021, 16:55
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, Văn bản số 642/VPCP ngày 26/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và Văn bản số 813/BKHĐT-TH ngày 09/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ra quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 với tổng số vốn 3.330.348 triệu đồng, trong đó: Nguồn ngân sách địa phương: 2.223.150 triệu đồng; Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ: 1.107.198 triệu đồng.

Tính đến ngày 19/7/2021 kế hoạch đầu tư công năm 2021 toàn tỉnh giải ngân được 836.722/3.330.348 triệu đồng, đạt tỷ lệ 25,12%, thấp hơn cùng kỳ 13,24%. Mặc dù đã được sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong những tháng đầu năm 2021 vẫn chưa đem lại những kết quả khả quan, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. Do những nguyên nhân sau:

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid–19 nên việc huy động nhân công gặp khó khăn phần nào đã ảnh hưởng tới tiến độ thi công một số công trình, dự án; việc mời họp xử lý các nhà thầu vi phạm (đa số các doanh nghiệp ngoài tỉnh) cũng gặp rất nhiều khó khăn do thành phần tham dự không đủ thẩm quyền quyết định mất nhiều thời gian xử lý.

- Tình hình giá cả vật liệu xây dựng tăng cao đột biến như (thép, cát, đá, xi măng...) đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng gần đây, các nhà thầu không triển khai thi công hoặc thi công cầm chừng có lúc ngừng thi công, trông chờ giá cả thị trường hạ xuống.

- Một số dự án vướng mặt bằng do người dân không đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng (yêu cầu nâng giá bồi thường, hỗ trợ và yêu cầu bố trí tái định cư, ...).

- Một số dự án sử dụng vốn vay, vốn nhà tài trợ giải ngân theo hình thức ghi thu, ghi chi trong quá trình thực hiện phải tuân thủ theo quy trình của nhà tài trợ, phải qua nhiều bước, các bước thực hiện phải xin ý kiến thông qua nhà tài trợ, do đó sẽ mất nhiều thời gian từ đó phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.

- Ngoài ra, nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết cho các dự án còn khá lớn điều này cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung. Nguyên nhân khách quan do đặc thù của kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 triển khai khi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa được thông qua, nhiều dự án mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phải chờ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội thông qua mới có cơ sở để phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021; một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch mặc dù đến thời điểm hiện nay đã hoàn thiện thủ tục đầu tư nhưng vẫn không đủ điều kiện bố trí vốn do hoàn thiện thủ tục sau ngày 31/12/2020...

Nhằm đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, góp phần cho sự phát triển của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng, trong thời gian tới tỉnh sẽ tích cực chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, rà soát và bám sát kế hoạch phân bổ chi tiết, đôn đốc nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời báo cáo khi có khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu.

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ theo tinh thần Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban Chỉ đạo 340 về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân các dự án nhưng cũng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời đối với các đơn vị thi công vi phạm chất lượng công trình, chậm tiến độ và vi phạm hợp đồng.

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố ngoài việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân các nguồn vốn do Tỉnh quyết định đầu tư, quản lý chi, cần tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư, quản lý chi trên địa bàn, đồng thời tích cực hỗ trợ cho các Chủ đầu tư có dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là trong việc phối hợp xử lý đối với các dự án bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ được duyệt.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện các công trình, dự án có khó khăn vướng mắc đề nghị Chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, quy định về trình tự, thủ tục quy định thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư để các cơ quan liên quan, cấp thẩm quyền kịp thời xử lý theo quy định./.

Phòng THQH.

Số lượt xem: 654

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư