Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình phát triển kinh tế tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020

Kinh tế tổng hợp
Thứ hai, 11/05/2020, 14:49
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình phát triển kinh tế tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020

1.1. Nông nghiệp

Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 02 đã xuống giống 87.122 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020; 47.544 ha lúa Đông – Xuân 2019 -2020); năng suất trung bình 5,31 tấn/ha; thu hoạch 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020, sản lượng lúa trong tháng ước 73.100 tấn, nâng tổng sản lượng lúa 02 tháng đầu năm lên 210.000 tấn, đạt 18,26% kế hoạch, tăng 19,22% so cùng kỳ; khuyến khích nông dân áp dụng Chương trình 3 giảm, 3 tăng và 1 phải, 5 giảm trên 40.000 ha vụ Đông Xuân; diện tích xuống giống né rầy 44.000 ha.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 16.476 tấn (trong đó tôm 5.052 tấn, cá và thủy sản khác 11.424 tấn), nâng tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác 02 tháng đầu năm ước 35.298 tấn (trong đó tôm 10.227 tấn, cá và thủy sản khác 25.071 tấn), đạt 8,82% kế hoạch, tăng 7,56% so cùng kỳ, cụ thể:

- Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Sản lượng trong tháng ước đạt 7.572 tấn (trong đó tôm 3.945 tấn, cá và thủy sản khác 3.627 tấn), nâng tổng sản lượng nuôi trồng 02 tháng ước 19.694 tấn, đạt 6,93% kế hoạch, tăng 6,07% so cùng kỳ (trong đó: Sản lượng tôm nuôi trồng ước 8.453 tấn, đạt 5,11% kế hoạch, tăng 14,38% so cùng kỳ; cá và thủy sản khác 11.241 tấn, đạt 11,71% kế hoạch, tăng 0,85% so cùng kỳ).

- Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 8.904 tấn (trong đó tôm 1.107 tấn, cá và thủy sản khác 7.797 tấn); nâng tổng sản khai thác, đánh bắt thủy sản 02 tháng đầu năm lên 15.604 tấn, đạt 13,45% kế hoạch, tăng 9,5% so cùng kỳ (trong đó tôm 1.774 tấn, đạt 14,78% kế hoạch, tăng 16,71% so cùng kỳ; cá và thủy sản khác ước 13.830 tấn, đạt 13,3% kế hoạch, tăng 8,64% so cùng kỳ).

Xây dựng nông thôn mới (NTM): Toàn tỉnh có 32 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Phước Long có 58 ấp được công nhận ấp NTM kiểu mẫu, 04 xã được công nhận xã NTM nâng cao và 01 xã đang được xem xét công nhận xã NTM nâng cao. Trình Trung ương thẩm định công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng huyện Hồng Dân đạt chuẩn huyện NTM; huyện Vĩnh Lợi đang thực hiện quy trình đánh giá cấp huyện đạt chuẩn NTM..

- Về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tỉnh đã tổ chức lễ trao quyết định công nhận 11 sản phẩm OCOP đạt từ 3-4 sao. Hỗ trợ các địa phương triển khai nội dung và kiểm tra, rà soát hồ sơ 21 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP.

1.2. Công Thương nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 02 giảm 10,54% so với kỳ trước, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 02 tháng tăng 3,64% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 02 năm 2020 tuy có tăng nhưng gặp không ít khó khăn; do các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh chưa thật sự tập trung tăng cường sản xuất vì mới vừa qua Tết Nguyên đán; đồng thời cũng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt làm cho việc sản xuất của Nhà máy Bia Sài Gòn – Bạc Liêu chậm lại (bia các loại ước đạt 4,72 triệu lít, giảm 27% so với cùng kỳ).

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 5.754,54 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 02 tháng ước đạt 12.013,15 tỷ đồng, bằng 15,40% kế hoạch, tăng 10,15% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 8.902,83 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.110,32 tỷ đồng.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 cũng làm ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu hàng hóa; tuy nhiên xuất khẩu hàng hóa của tỉnh trong tháng 02 vẫn duy trì ở mức tăng so cùng kỳ, chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Hiện nay các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống để tiếp tục tăng kim ngạch xuất khẩu, như: Nhật Bản, EU, Hoa kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan,... và tiếp tục mở rộng thêm các thị trường mới. Bên cạnh đó, thì Hiệp định EVFTA mới vừa ký kết, đều đó sẽ giúp các doanh nghiệp tăng trưởng xuất khẩu tôm vào thị trường châu Âu trong thời gian tới. Kim ngạch xuất khẩu 02 tháng đầu năm ước 102,82 triệu USD, đạt 12,85% kế hoạch, tăng 8,8% so cùng kỳ và tiêu thụ nội địa ước 5,05 triệu USD, đạt 12,73% kế hoạch, giảm 17,48% so cùng kỳ. Thủy sản xuất khẩu tháng 02 ước đạt 5.085,4 tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu 02 tháng ước 9.998,23 tấn, đạt 13,35% kế hoạch, tăng 1,59% so với cùng kỳ (trong đó: Tôm đông lạnh đạt 9.744,23 tấn, thủy sản khác đạt 254 tấn).

1.3. Đầu tư - Xây dựng

Trong tháng đầu năm, tỉnh đã sớm thông báo vốn xây dựng cơ bản năm 2020 đến các chủ đầu tư; đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, đã kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; linh hoạt điều chỉnh vốn nội bộ những dự án giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Các chủ đầu tư tập trung thanh toán khối lượng các công trình, dự án cuối năm 2019, tính đến ngày 20/02/2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 giải ngân được 254.713/2.663.954 triệu đồng, đạt tỷ lệ 9,56%.

1.4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Trong tháng, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án (trong đó 04 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.892,33 tỷ đồng; 01 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4 tỷ USD). Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 143 dự án (trong đó 128 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 33.441,663 tỷ đồng; 15 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,491 tỷ USD).

Bên cạnh đó, trong tháng 02, ước có 20 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 90 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới 02 tháng đầu năm lên 41 doanh nghiệp, với tổng số vốn 163 tỷ đồng, tăng 2,5% về số lượng doanh nghiệp và giảm 47,0% về vốn đăng ký so cùng kỳ.

1.5. Tài chính – Ngân hàng

- Về tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 02 ước đạt 223,32 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm lên 773,78 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán và tăng 0,56% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng ước đạt 657,22 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm lên 1.382,06 tỷ đồng, tăng 16,19% so cùng kỳ.

- Về tín dụng: Ước đến cuối tháng 02, nguồn vốn huy động đạt 21.650 tỷ đồng, tăng 0,06% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay ước đạt 27.100 tỷ đồng, giảm 0,47% so so với cuối năm 2019 (trong đó: Dư nợ ngắn hạn ước đạt 16.200 tỷ đồng, giảm 1,76%; dư nợ trung và dài hạn ước đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 1,52% so với cuối năm 2019); tổng nợ xấu ước 360 tỷ đồng, chiếm 1,44%/tổng dư nợ.

1.6. Về giao thông vận tải

Vận chuyển hành khách trong tháng ước đạt 10,37 triệu hành khách, nâng tổng số hành khách vận chuyển 02 tháng lên 20,47 triệu hành khách, tăng 11,22% và luân chuyển ước đạt 465,4 triệu hành khách.km, tăng 11,15% so cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa trong tháng ước 1.498 nghìn tấn, nâng khối lượng vận chuyển hàng hóa 02 tháng đầu năm ước đạt 2.963 nghìn tấn, tăng 11,83%, luân chuyển 121,95 triệu tấn.km, tăng 12,10% so cùng kỳ.

1.7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên ngày càng tốt hơn. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện, đạt kết quả khá tốt: Đã cấp trên 1.800 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.200 trường hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, tình hình xâm nhập mặn tại các điểm tiếp giáp với biển.

Số lượt xem: 3179

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư