Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình phát triển kinh tế tháng 01 năm 2020

Kinh tế tổng hợp
Thứ hai, 11/05/2020, 14:40
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình phát triển kinh tế tháng 01 năm 2020

1.1. Nông nghiệp

Về trồng trọt: Trong tháng, tỉnh đã chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ các trà lúa hiện có; hướng dẫn thực hiện thời vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020. Ước đến cuối tháng 01 đã xuống giống 82.750 ha (trong đó: 39.578 ha Lúa Mùa 2019 - 2020; 43.172 ha lúa Đông – Xuân 2019 -2020); năng suất trung bình 5,29 tấn/ha; thu hoạch 25.869 ha lúa, tổng sản lượng lúa trong tháng ước 136.900 tấn, đạt 11,9% kế hoạch, tăng 33,56% so cùng kỳ.

Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong tháng ước đạt 18.822 tấn, tăng 5,53% so cùng kỳ (trong đó: Tôm 5.175 tấn, tăng 2,78%; cá và thủy sản khác 13.647 tấn, tăng 6,61% so cùng kỳ), cụ thể:

- Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Diện tích NTTS 76.845 ha; hiện đang nuôi 76.845 ha, trong đó đang nuôi tôm 76.545 ha (nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh (STC, TC & BTC) 2.593 ha, các hình thức nuôi khác 73.952 ha), cá và thủy sản khác 300 ha. Diện tích thu hoạch 65.126 ha, sản lượng nuôi trồng ước 12.122 tấn, tăng 8,06% so cùng kỳ (trong đó: Tôm nuôi trồng ước 4.508 tấn, tăng 3,39%; cá và thủy sản khác 7.614 tấn, tăng 11,02% so cùng kỳ).

- Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Tháng đầu năm, tình hình khai thác, đánh bắt thủy sản gặp không ít khó khăn bởi thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp; sản lượng khai thác 6.700 tấn, tăng 1,24% cùng kỳ (trong đó tôm 667 tấn, giảm 1,19%; cá và thủy sản khác 6.033 tấn, tăng 1,51%).

- Xây dựng nông thôn mới (NTM): Toàn tỉnh hiện có 32 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 04 xã đạt 19 tiêu chí và đang xem xét công nhận đạt chuẩn NTM (Vĩnh Bình – H. Hòa Bình, Phong Thạnh Đông, Tân Phong, Tân Thạnh – TX. Giá Rai), 13 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; huyện Phước Long có 04 xã (Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Tây, Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông) được công nhận xã NTM nâng cao; có 58 ấp của huyện Phước Long được công nhận ấp NTM kiểu mẫu.

1.2. Công Thương nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 01 tăng 8,19% so với cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong tháng đa số đều tăng so với cùng kỳ, do các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh tăng cường sản xuất và chế biến để có đầy đủ lượng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trong những ngày của tháng giáp Tết Nguyên Đán: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 7.900 tấn, tăng 13,36%; bia các loại ước đạt 4,05 triệu lít, giảm 10%; điện thương phẩm ước đạt 83 triệu kwh, tăng 0,62%; điện gió ước đạt 37,29 triệu kwh, giảm 13,82%; nước máy thương phẩm ước đạt 1.015 ngàn m3, tăng 14,95%; xay xát lúa gạo ước đạt 55 ngàn tấn, tăng 12,24%; dệt may ước đạt 2,2 triệu sản phẩm, tăng 12,82%; bao bì các loại ước đạt 2,3 triệu cái, tăng 12,2% so với cùng kỳ;... Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trong tháng ước đạt 6.338,16 tỷ đồng, bằng 8,13% kế hoạch, tăng 13,75% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 4.714,98 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.623,18 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 62 triệu USD, đạt 7,75% kế hoạch, tăng 9,15% so với cùng kỳ; tiêu thụ nội địa ước 2,60 triệu USD, đạt 6,55% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ. Thủy sản xuất khẩu tháng 01 ước 6.077,52 tấn, đạt 8,12% kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ (trong đó: Tôm đông lạnh đạt 5.897,52 tấn, thủy sản khác đạt 180 tấn).

1.3. Đầu tư - Xây dựng

Đầu tháng 01/2019, tỉnh đã sớm thông báo vốn xây dựng cơ bản năm 2020 đến các chủ đầu tư; đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, đã kịp thời xử lý những vướng mắc khó khăn của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; linh hoạt điều chỉnh vốn nội bộ những dự án giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành. Các chủ đầu tư tập trung thanh toán khối lượng các công trình, dự án cuối năm 2019, tính đến ngày 20/01/2020, kết quả giải ngân năm 2019 được 2.688.459/3.449.777 triệu đồng, đạt tỷ lệ 77,93%.

Công tác quản lý xây dựng được tăng cường. Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh tiếp tục được quan tâm; các đồ án quy hoạch chung được triển khai hoàn thiện làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết.

1.4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Tình hình thu hút đầu tư luôn được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Trong tháng, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu 3.200 MW thuộc trung tâm nhiệt điện LNG Bạc Liêu, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 93.600 tỷ đồng (tương đương khoảng 4 tỷ USD), đây là dự án đầu tư trực tiếp 100% vốn nước ngoài (FDI) lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trước tới nay; quyết định chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp năng lượng mặt trời kết hợp với nuôi tôm công nghệ cao do Công ty Tư vấn và xây dựng Thành Sen; quyết định chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp năng lượng mặt trời kết hợp với nuôi tôm công nghệ cao do Công ty cổ phần quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất đề xuất;...

Bên cạnh đó, trong tháng 01, ước có 20 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 70,35 tỷ đồng, giảm 20% về số lượng doanh nghiệp và giảm 62,6% về vốn đăng ký so cùng kỳ.

1.5. Tài chính – Ngân hàng

- Về tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 01 ước đạt 570,219 tỷ đồng, đạt 17,17% dự toán và tăng 1,2% so cùng kỳ. Trên cơ sở nguồn thu đạt được và bổ sung từ Ngân sách Trung ương, tỉnh đã chủ động cân đối nguồn vốn theo nguyên tắc đúng luật, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng ước 630,582 tỷ đồng, đạt 98,28% so cùng kỳ.

- Về tín dụng: Ước đến cuối tháng 01, nguồn vốn huy động đạt 21.500 tỷ đồng, giảm 0,63% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ cho vay ước đạt 27.100 tỷ đồng, giảm 0,47% so so với cuối năm 2018 (trong đó: Dư nợ ngắn hạn ước đạt 16.400 tỷ đồng, giảm 0,55%; dư nợ trung và dài hạn ước đạt 10.600, giảm 0,36% so với cuối năm 2018); tổng nợ xấu ước 360 tỷ đồng, chiếm 1,33%/tổng dư nợ.

1.6. Về giao thông vận tải

Ước vận chuyển 10,582 triệu hành khách, tăng 13,93% và luân chuyển ước đạt 218,59 triệu hành khách.km, tăng 14,54% so cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 1.580 nghìn tấn, tăng 12,09%, luân chuyển 64,34 triệu tấn.km, tăng 12,47% so cùng kỳ.

Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm, duy trì thường xuyên; tình hình an toàn giao thông được đảm bảo, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

1.7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên ngày càng tốt hơn. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện, đạt kết quả khá tốt: Đã cấp 3.685 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.589 trường hợp.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, tình hình xâm nhập mặn tại các điểm tiếp giáp với biển.

Số lượt xem: 3334

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư