Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thứ ba, 20/04/2021, 14:15
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Qua tổng hợp số liệu giải ngân do Kho bạc Nhà nước, các Chủ đầu tư và UBND các huyện cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công lũy kế đến tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, với những nội dung như sau:

Tính đến ngày 16/4/2021, đã giải ngân được 428.430/3.330.348 triệu đồng, đạt 12,86%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:

Nguồn ngân sách địa phương:

+ Vốn Cân đối ngân sách giải ngân được 165.433/396.550 triệu đồng, đạt 41,72%.

+ Vốn XSKT giải ngân được 157.828/1.400.000 triệu đồng, đạt 11,27%.

+ Nguồn thu sử dụng đất giải ngân được 26.573/140.000 triệu đồng, đạt 18,98%.

+ Nguồn bội chi NSĐP giải ngân được 11.439/286.600 triệu đồng, đạt 3,99%.

Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:

+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 54.807/842.424 triệu đồng, đạt 6,51%.

+ Nguồn vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 12.350/264.774 triệu đồng, đạt 4,66%.

          Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công lũy kế tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Phòng THQH.

Số lượt xem: 307

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư