Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 7 năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ năm, 05/08/2021, 13:54
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 7 năm 2021

Trong tháng 7 năm 2021, có 14 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 2.740 tỷ đồng, so với cùng kỳ số doanh nghiệp giảm 69,6% và số vốn đăng ký tăng 88,4% (có 01 doanh nghiệp đăng ký vốn lớn: 2.700 tỷ đồng).

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bạc Liêu có 212 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 5.917 tỷ đồng, giảm 6,2% số lượng doanh nghiệp và tăng 70,2% số vốn đăng ký số với cùng kỳ năm 2020.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 103 người, giảm 60,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 7, có 19 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 10 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 05 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 04 doanh nghiệp đã giải thể.

Số hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp trong tháng là 137 hồ sơ, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến ngày 31/7/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 2.193 doanh nghiệp đang hoạt động, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhìn chung, diễn biến phức tạp của dịch covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải rút khỏi thị trường. Bên cạnh đó, việc thực hiện giản cách xã hội toàn tỉnh và nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã hạn chế ý định gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới trên địa bàn, biểu hiện qua số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và số thủ tục hành chính phát sinh trong tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

        Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

Số lượt xem: 780

PHÒNG ĐKKD (QB)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư