Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ hai, 05/07/2021, 16:24
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021
  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 6 năm 2021

Trong tháng 6 năm 2021, có 28 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 338,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ số doanh nghiệp giảm 9,6% và số vốn đăng ký giảm 62,2%.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 là 682 người, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 6 năm 2021, có 21 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 09 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 09 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 03 doanh nghiệp đã giải thể.

  1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 198 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 3.177 tỷ đồng, tăng 10% số doanh nghiệp và tăng 57% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Phân theo địa bàn: Thành phố Bạc Liêu đăng ký 88 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Lợi 27 doanh nghiệp, huyện Hòa Bình 25 doanh nghiệp, huyện Phước Long 11 doanh nghiệp, Thị xã Giá Rai 17 doanh nghiệp, huyện Đông Hải 25 doanh nghiệp và huyện Hồng Dân 06 doanh nghiệp.

Phân theo lĩnh vực hoạt động: Phần lớn các doanh nghiệp đăng ký hoạt động lĩnh vực xây dựng, nuôi trồng thủy sản và thương mại.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong giai đoạn này là 2.164 người, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 110 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 65 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 21 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 24 doanh nghiệp đã giải thể.

Nhìn chung, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp và tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải rút khỏi thị trường, ngoài ra việc hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi công cộng và nhiều lĩnh vực, ngành nghề chịu ảnh hưởng dịch bệnh đã hạn chế ý định gia nhập thị trường của những doanh nghiệp mới trên địa bàn.

          Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

Số lượt xem: 624

PHÒNG ĐKKD (QB)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư