Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 5 năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ hai, 07/06/2021, 14:53
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 5 năm 2021

Trong tháng 5 năm 2021, có 25 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 1.069 tỷ đồng, so với cùng kỳ số doanh nghiệp giảm 32% và số vốn đăng ký tăng gần 06 lần. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 170 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 2.838 tỷ đồng, tăng 14% về số lượng doanh nghiệp và tăng hơn 1,5 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Phân theo địa bàn: Thành phố Bạc Liêu đăng ký 12 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Lợi 03 doanh nghiệp, huyện Hòa Bình 04 doanh nghiệp, huyện Phước Long 01 doanh nghiệp, huyện Đông Hải 04 doanh nghiệp và huyện Hồng Dân 01 doanh nghiệp.

Phân theo lĩnh vực hoạt động: Phần lớn các doanh nghiệp thành lập trong tháng hoạt động lĩnh vực xây dựng, nuôi trồng thủy sản và bán lẻ.

Tổng quát về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận và xử lý 112 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: 54 hồ sơ thành lập mới, 39 hồ sơ đăng ký thay đổi, 09 thông báo quyết định giải thể, 07 hồ sơ giải thể và 03 hồ sơ tạm ngừng hoạt động[1]. 100% hồ sơ được xử lý và trả kết quả đúng hạn/trước hạn.

Nhìn chung, đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc hạn chế đi lại, tiếp xúc nơi công cộng, cũng như nhiều lĩnh vực, ngành nghề chịu ảnh hưởng dịch bệnh đã hạn chế ý định gia nhập thị trường của những doanh nghiệp mới trên địa bàn.

Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

 

[1] Lũy kế đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 130 doanh nghiệp đang đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Số lượt xem: 294

PHÒNG ĐKKD (QB)

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư