Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ năm, 06/05/2021, 09:35
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021

Trong tháng 4 năm 2021, có 48 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 516 tỷ đồng, so với cùng kỳ số doanh nghiệp tăng 71,4% và số vốn đăng ký tăng gần gấp 3 lần. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 4, toàn tỉnh có 145 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 1.768 tỷ đồng, tăng 29,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 82,8% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Phân theo địa bàn: Thành phố Bạc Liêu đăng ký 15 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Lợi 05 doanh nghiệp, huyện Hòa Bình 07 doanh nghiệp, huyện Phước Long 02 doanh nghiệp, huyện Đông Hải 12 doanh nghiệp, Thị xã Giá Rai 04 doanh nghiệp và huyện Hồng Dân 03 doanh nghiệp.

Phân theo lĩnh vực hoạt động: Phần lớn các doanh nghiệp thành lập trong tháng hoạt động lĩnh vực xây dựng, nuôi trồng thủy sản và thương mại (xăng dầu, thủy sản, vật liệu xây dựng,…)

Tổng quát về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận và xử lý 162 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: 59 hồ sơ thành lập mới, 76 hồ sơ đăng ký thay đổi, 03 thông báo quyết định giải thể, 02 hồ sơ giải thể và 17 hồ sơ tạm ngừng hoạt động[1]. 100% hồ sơ được xử lý và trả kết quả đúng hạn/trước hạn.

Trong thời gian tới, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021 với nhiều điểm mới tại hệ thống biểu mẩu, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tổng hợp những điểm mới và đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để các cá nhân, doanh nghiệp được biết và áp dụng trong thời gian tới.

Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

 

[1] Lũy kế đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 131 doanh nghiệp đang đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Số lượt xem: 474

QB – Phòng ĐKKD

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư