Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 3 năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ ba, 13/04/2021, 15:13
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 3 năm 2021

Trong tháng 3 năm 2021, có 41 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 312 tỷ đồng, so với cùng kỳ số doanh nghiệp tăng 13,9%, tuy nhiên giảm 48% số vốn đăng ký (do tháng 3 năm 2020 có 01 doanh nghiệp đầu tư đăng ký vốn 500 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 03, toàn tỉnh có 97 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 1.253 tỷ đồng, tăng 15,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 50% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

Phân theo địa bàn: Thành phố Bạc Liêu đăng ký 16 doanh nghiệp, huyện Vĩnh Lợi 06 doanh nghiệp, huyện Hòa Bình 04 doanh nghiệp, huyện Phước Long 05 doanh nghiệp, huyện Đông Hải 02 doanh nghiệp, Thị xã Giá Rai 07 doanh nghiệp và huyện Hồng Dân 01 doanh nghiệp.

Phân theo lĩnh vực hoạt động: Phần lớn các doanh nghiệp thành lập trong tháng hoạt động lĩnh vực xây dựng, nuôi trồng thủy sản và thương mại (xăng dầu, thủy sản,…)

Tổng quát về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận và xử lý 178 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó: 61 hồ sơ thành lập mới, 94 hồ sơ đăng ký thay đổi, 05 thông báo quyết định giải thể,  08 hồ sơ giải thể, 05 hồ sơ tạm ngừng hoạt động[1] và 05 hồ sơ lĩnh vực khác. 100% hồ sơ được xử lý và trả kết quả đúng hạn/trước hạn.

Trong thời gian tới, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với cơ quan thuế kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện trên tinh thần rút ngắn thời gian tối đa, phấn đấu giải quyết trong 04 giờ làm việc đối với hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp. Phát huy tối đa ưu điểm của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính, nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện TTHC, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

                                                                       

 

[1] Lũy kế đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 125 doanh nghiệp đang đăng ký tạm ngừng hoạt động.

Số lượt xem: 680

PHÒNG ĐKKD (QB)

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư