Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 12 và cả năm 2022

Đăng ký kinh doanh
Thứ tư, 04/01/2023, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 12 và cả năm 2022

Trong tháng 12 năm 2022, có 22 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 155,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2021 số doanh nghiệp giảm 29% và số vốn đăng ký giảm 12%.

Năm 2022, toàn tỉnh có 331 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 2.626 tỷ đồng, bằng số doanh nghiệp đăng ký năm 2021 và giảm 61,2% số vốn đăng ký (năm 2021 có 02 doanh nghiệp đăng ký vốn lớn là 3.700 tỷ đồng).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 12 là 173 người, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm 2022, số lao động doanh nghiệp mới đăng ký là 2.023 người, giảm 33% so với năm 2021.

Trong tháng 12, có 38 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: 11 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 20 doanh nghiệp chờ giải thể và 07 doanh nghiệp đã giải thể. Lũy kế cả năm 2022, đã có 277 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm 2021 (176 doanh nghiệp), trong đó có: 152 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 71 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 54 doanh nghiệp đã giải thể.

Đến ngày 31/12/2022, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 3.038 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với số vốn đăng ký là 42.266 tỷ đồng.

Số hồ sơ TTHC lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp tiếp nhận trong tháng 12 là 240 hồ sơ, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong cả năm 2022 là 2.060 hồ sơ, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2021.

        Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

Số lượt xem: 195

PHÒNG ĐKKD (QB)

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư