Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 10 năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ hai, 08/11/2021, 17:09
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 10 năm 2021

Trong tháng 10 năm 2021, có 32 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 127 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 số doanh nghiệp giảm 31,9% và số vốn đăng ký giảm 85,9%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bạc Liêu có 273 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 6.366 tỷ đồng, giảm 21,3% số lượng doanh nghiệp và tăng 30,9% số vốn đăng ký số với cùng kỳ năm 2020.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 179 người, giảm 53,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 10, có 23 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 12 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 09 doanh nghiệp chờ giải thể và 02 doanh nghiệp đã giải thể.

Số hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp trong tháng là 123 hồ sơ, giảm 42,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến ngày 31/10/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 2.860 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhìn chung, diễn biến phức tạp của dịch covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải rút khỏi thị trường, nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã hạn chế ý định gia nhập thị trường của doanh nghiệp mới trên địa bàn, biểu hiện qua số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và số thủ tục hành chính phát sinh trong tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

         Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

Số lượt xem: 714

QB – Phòng ĐKKD.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư