Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 01 năm 2023

Đăng ký kinh doanh
Thứ năm, 02/02/2023, 14:07
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 01 năm 2023

Trong tháng 01 năm 2023, tỉnh Bạc Liêu có 14 doanh nghiệp đăng ký mới, với số vốn đăng ký là 103,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 số doanh nghiệp giảm 61,1% và số vốn đăng ký giảm 20,1% (do Tết Nguyên Đán 2023 vào tháng 01/2023 nên số doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước).

Về lĩnh vực hoạt động, phần lớn doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành, nghề thương mại (thủy sản, thức ăn, thuốc thủy sản, vật liệu xây dựng,...) và hoạt động xây dựng.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 70 người, giảm 79,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 01 có 85 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2022 (63 doanh nghiệp), trong đó: 67 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, 10 doanh nghiệp chờ giải thể và 08 doanh nghiệp đã giải thể..

Đến ngày 31/01/2023, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 3.045 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với số vốn đăng ký là 42.430 tỷ đồng.

Tổng số hồ sơ TTHC tiếp nhận trong tháng 01 là 118 hồ sơ, giảm 21,9% so với cùng kỳ năm 2021 (151 hồ sơ), 100% hồ sơ xử lý đúng hạn hoặc trước hạn so với quy định.

         Báo cáo cụ thể về hồ sơ và số lượng đăng ký doanh nghiệp, tải tại đây./.

Số lượt xem: 110

PHÒNG ĐKKD (QB 01)

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư