Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba, 22/12/2020, 14:41
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Theo đó, giao Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 theo đúng tiến độ; định kỳ hàng tháng báo cáo lãnh đạo Sở về tiến độ, kết quả các cuộc thanh tra.

Quyết định số 87/QĐ-SKHĐT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lượt xem: 390

Ngọc - TT

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư