Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Công tác đấu thầu
Thứ năm, 28/11/2013, 15:48
Màu chữ Cỡ chữ
Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)

(MPI Portal) - Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành.
 

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đại biểu Quốc hội và trên cơ sở ý kiến góp ý tại các hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì soạn thảo, đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cơ quan thẩm tra, tiếp thu và triển khai chỉnh sửa Luật Đấu thầu (sửa đổi). Theo đó, so với dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, Luật Đấu thầu (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có một số nội dung thay đổi trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Luật đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành rất cao, đạt 440/443 phiếu tán thành (tương đương 99,3%).

 

Luật Đấu thầu (sửa đổi) gồm 13 Chương, 96 Điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, đồng thời cùng ngày Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 sẽ hết hiệu lực; theo đó các quy định tại Mục 1 Chương VI Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 cũng sẽ được bãi bỏ.

 

Luật Đấu thầu (sửa đổi) điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.Sự ra đời của Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này được đánh giá phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

 

Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã có những điều chỉnh kế thừa và sửa đổi một số nội dung có liên quan đến vấn đề lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu cụ thể về quy trình thủ tục trong tham gia đấu thầu, đồng thời nêu rõ những trường hợp cụ thể được áp dụng chỉ định thầu. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ ràng hơn về các nội dung mua sắm tập trung, mua sắm thuốc và các vật tư y tế của các cơ sở y tế, cung cấp sản phẩm và dịch vụ công; đồng thời Luật cũng quy định các nội dung về lựa chọn nhà đầu tư, hay vấn đề đầu tư qua mạng, làm rõ trách nhiệm các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư…

 

Các Thông tư, Nghị định đi kèm Luật dự kiến sẽ lần lượt được ban hành từ nay đến tháng 6/2014. Trong đó, các Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Thông tư quy định về đăng tải thông tin, lập kế hoạch và đào tạo đấu thầu, đấu thầu qua mạng…/.

 
Nguồn: Phương Linh - Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Số lượt xem: 34

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư