Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phối hợp tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Góp ý dự thảo ấn phẩm
Thứ ba, 03/03/2020, 16:38
Màu chữ Cỡ chữ
Phối hợp tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

 

 

Thực hiện Công văn số 425/VP-KT ngày 28/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm;
Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) trước ngày 05/3/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan.
 
Phòng THQH.

 

Số lượt xem: 501

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư