Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phối hợp lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Thứ ba, 13/04/2021, 14:50
Màu chữ Cỡ chữ
Phối hợp lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận Văn bản số 1261/UBND-TH ngày 07/4/2021 của UBND tỉnh triển khai lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (kèm theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).     

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã (chủ đầu tư) nghiên cứu văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025 kèm theo Biểu mẫu 01 và 02).

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/4/2021 để tổng hợp báo cáo./.   

Phòng THQH.

Số lượt xem: 153

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư