Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phối hợp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tin trong tỉnh
Thứ ba, 27/07/2021, 16:09
Màu chữ Cỡ chữ
Phối hợp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Công văn số 2352/UBND-TH ngày 17/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch.

Để kịp đủ cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh quan tâm, nghiên cứu và có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải dự thảo Kế hoạch để các Quý cơ quan, đơn vị thuận tiện phối hợp đóng góp ý kiến. Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị./.

Phòng THQH.

Số lượt xem: 700

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư