Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ ba, 25/10/2022, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Công văn số 3312/VP-TH ngày 19/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng với các Sở, Ban, ngành có liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện;

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg nêu trên đến các Sở, Ban, ngành tỉnh (Chủ đầu tư), UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nội dung công việc trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 124/NQ- CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, phối hợp…; thực hiện việc cho tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

4. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước tháng 11 năm 2022 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 bảo đảm tính khả thi về thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân.

5. Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia.

6. Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023: các chủ đầu tư cần chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng triển khai các công việc thực hiện, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

          Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng còn lại của năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả tốt./.

Phòng THQH.

                                                 

Số lượt xem: 979

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư