Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Ngày pháp luật
Thứ hai, 18/05/2020, 15:59
Màu chữ Cỡ chữ
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lập Kế hoạch số 09/KH-SKHĐT ngày 01/11/2017 thực hiện Kế hoạch số 75 của tỉnh.

Với chủ đề“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hưởng ứng thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 bằng những hành động thiết thực như:
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh về Ngày Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2017 qua băng rôn tại cơ quan;
- Gửi tài liệu đến các đơn vị thuộc Sở để phổ biến cho các thành viên của phòng.

                                             (Ảnh minh họa)
Cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017, Sở tập trung tuyên truyền, phổ biến về:
- Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Các văn bản liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các văn bản có liên quan khác, cụ thể như:
+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;
+ Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;
+ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14.
Ngoài ra, Sở còn khuyến khích, vận động cán bộ, công chức tự nghiên cứu, trao đổi, học tập các văn bản pháp luật mới trên sách, báo, internet,… để phục vụ cho công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trong đời sống chính trị, pháp lý./.

Số lượt xem: 768

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư