Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sủa đổi)

Công Đoàn - Đoàn TN
Thứ bảy, 15/09/2018, 11:05
Màu chữ Cỡ chữ
Lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sủa đổi)

                Thực hiện Kế hoạch số 78-CV/ĐTN, ngày 10/9/2018 của của BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sủa đổi)”

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành cho một số quy định của Luật Thanh niên đã bộc lộ những bất cập cần phải được nghiên cứu, sửa đổi, bố sung cho phù hợp để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm đáp ứng yêu cẩu thực tiễn phát triển thanh niên, công tác thanh niên và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Ảnh minh họa
Để việc tổ chức lấy ý kiến được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi),Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn thực thuộc triển khai lấy ý kiến trong đơn vị mình, cụ thế như sau:
1.      Nội dung
-     Tham gia lấy ý kiến góp ý và phản biện những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong Luật Thanh niên sửa đổi (gồm có 06 chương, 51 điều). Trong đó, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 06 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, đó là: học tập; việc làm; chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản; văn hóa văn nghệ và vui chơi giải trí; tiếp cận thông tin và sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và phản biện về các chính sách liên quan trực tiếp tới thanh niên.
-   Đề xuất thêm những cơ chế, chính sách chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên; cán bộ làm công tác thanh niên.
2.      Đối tượng
-       Đối tượng: Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trực thuộc khối.
-       Các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến:
(sửa đổi).
* Lưu ý: Các tài liệu trên được gửi kèm Công văn này và được đăng tải trong mục lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Bạc Liêu (td.baclieu.gov.vn/Ke hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý và phản biện về Dự thảo Luật Thanh niên (sủa đổi)).
3.      Hình thức
- Ban Chấp hành các cơ sơ Đoàn trực thuộc tổ chức lấy ý kiến đóng góp và phản biện của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên cho Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đỗi)thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn; qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm... tùy theo điều kiện thực tế của từng đơn vị.
Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả góp ý và phản biện về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)gửi về Văn phòng Đoàn khối đến hết ngày 24/9/2018 (thứ Hai)qua địa chỉ: số 02, Nguyễn Tắt Thành, Phường 1, Thành phổ Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêuhoặc qua địa chỉ email: doankhoibl@gmail.com.Bảo cáo ngn gọn và bảm sát các nội dung trọng tâm theo tài liệu gửi kèm kế hoạch này.
BCH Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu thông báo đến tất cả ĐVTN được biết.
KIM THÊU – UV. BCH CHI ĐOÀN

Số lượt xem: 271

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư