Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lập kế hoạch đầu tư công năm 2018

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ ba, 18/07/2017, 17:43
Màu chữ Cỡ chữ
Lập kế hoạch đầu tư công năm 2018

Thực hiện Công văn số 2590/UBND-TH ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 781/SKH-XDCB ngày 18/7/2017 về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu, đề nghị các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố báo cáo và lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 của đơn vị mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất đến ngày 25/7/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

1. Các biểu mẫu báo cáo đính kèm tại tại đây.

2. Các văn bản liên quan tải tại đây:
Phòng ĐTXDCB

Số lượt xem: 155

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư