Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

Tin tức|Góp ý văn bản dự thảo
Thứ ba, 07/02/2023, 14:17
Màu chữ Cỡ chữ
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 174/VP-TH ngày 17/01/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất năm 2023. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025.

Để có đủ cơ sở tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét góp ý dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất đến ngày 13/02/2023 để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Phòng THQH.

Số lượt xem: 120

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư