Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế hoạch học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2019 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh

Công Đoàn - Đoàn TN
Thứ ba, 26/02/2019, 15:15
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2019 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh

            Theo đó, đối với cán bộ Đoàn, nội dung học tập chú trọng xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh động.

Đối với đoàn viên, thanh niên chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Để thực hiện tốt nội dung học tập, các cấp bộ Đoàn chủ động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn; đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận và đưa ra biện pháp khắc phục.
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 24 nêu trên, BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc cần triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập về nội dung chuyên đề theo các nội dung của Kế hoạch và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội do đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với tổ chức Công đoàn, các đơn vị kết nghĩa tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với các phong trào hoạt động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên của cơ quan, đơn vị.
Các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Đoàn khối các cơ quan tỉnh gắn với các báo cáo tháng, quý, năm./.

- Ngọc -

Số lượt xem: 123

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư