Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Khen thưởng, xử phạt tổ chức, doanh nghiệp
Thứ năm, 04/06/2020, 22:30
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thực hiện Công văn số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì và đã có Văn bản số 665/SKH-ĐKKD ngày 26/6/2017 về việc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 gửi đến Sở Nông nahiệp và Pháp triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4774/HD-BKHĐT ngày 13/6/2017 về việc hướng dẫn xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đến ngày 06/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được các Văn bản đề xuất khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Công thương và UBND thành phố đa số đề xuất khen thưởng cho tập thể Họp tác xã Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu. Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chỉ xét 01 tập thể hoặc 01 cá nhân, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất khen thưởng cho tập thế Họp tác xã Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu./.

Số lượt xem: 182

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư