Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)

Góp ý dự thảo ấn phẩm
Thứ hai, 25/11/2019, 10:52
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2)

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2209/UBND-TH ngày 27/5/2019 về việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch.

Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung, thông tin trong dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh để chuẩn bị tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các cơ quan, đơn vị, các thành viên Hội đồng quy hoạch và Tổ giúp việc Hội đồng Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu (được thành lập theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh) góp ý bằng văn bản (lần 2) vào dự thảo nêu trên gửi về Sở chậm nhất đến ngày 29/11/2019 để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị, Ủy ban nhân tỉnh sẽ có Giấy mời.

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, thực hiện./.

Tài liệu gửi kèm Công văn 1598/SKHĐT-THQH ngày 25/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tải tại đây.

Số lượt xem: 424

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư