Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Kinh tế tổng hợp
Thứ ba, 15/10/2019, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thực hiện Công văn số 4192/UBND-TH  ngày 20/09/2019, của UBND tỉnh về việc khẩn trương gửi hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến các Sở, Ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét góp ý dự thảo Nghị quyết nêu trên. Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/10/2019 để Sở tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh, rất mong các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Tải dự thảo Nghị quyết tại đây./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Số lượt xem: 185

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư