Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Góp ý dự thảo ấn phẩm
Thứ tư, 13/05/2020, 17:16
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

 

Thực hiện văn bản số 1977/UBND-TH ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Đề án báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề cương nêu trên, bao gồm nội dung, phân công và hệ thống chỉ tiêu. Ý kiến góp ý của cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/5/2020, để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị.
Tải văn bản dự thảo tại đây:
Phòng THQH.

Số lượt xem: 571

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư