Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ hai, 11/05/2020, 14:12
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định nêu trên;

Căn cứ Văn bản số 4420/UBND-TH ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh, về việc đề xuất thực hiện các quy định mới của Luật Đầu tư công và Văn bản số 1157/UBND-TH ngày 23/3/2020, về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quyết định số 09 ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh.
Qua nghiên cứu Luật Đầu tư côngnăm 2019 và các quy định có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Số lượt xem: 1125

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư