Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Đăng ký kinh doanh
Thứ ba, 06/04/2021, 09:59
Màu chữ Cỡ chữ
Góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thực hiện Công văn số 1205/UBND-KT ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để phối hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo đề nghị của Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Công văn số 1809/BCĐ-VPĐM ngày 31/3/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi đến Qúy cơ quan dự thảo nêu trên để nghiên cứu, đóng góp ý kiến (Quý cơ quan truy cập tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=49516&idcm=131).

Văn bản đóng góp ý kiến của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09/4/2021 để tổng hợp, báo báo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.


 

Số lượt xem: 862

Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư