Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cung cấp tại liệu tham dự Hội thảo Đề án “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế tổng hợp
Thứ sáu, 13/11/2020, 16:48
Màu chữ Cỡ chữ
Cung cấp tại liệu tham dự Hội thảo Đề án “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Giấy mời số 206/GM-VP ngày 16/10/2020 và Thông báo số 110/TB-VP ngày 19/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham dự Hội thảo góp ý hoàn thiện Đề án “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững”. Theo Thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 11/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh (thời gian và địa điểm tham dự Hội thảo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có giấy mời chính thức sau).

Về tài liệu đề nghị các cơ quan tải về tại địa chỉ: http://skhdt.baclieu.gov.vn để nghiên cứu, phát biểu tại Hội thảo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các cơ quan được biết./.

Số lượt xem: 205

Phòng THQH

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư