Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ tư, 22/09/2021, 08:43
Màu chữ Cỡ chữ
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)” và Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN”.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở Công văn số 394/TTT-VP ngày 27/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN.

Nay, Thanh tra Sở triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” do Thanh tra Chính phủ phát động. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần PCTN; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về PCTN; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ nay đến hết ngày 10/10/2021.

- Địa chỉ nhận bài thi: Thanh tra Sở (để tổng hợp nộp về Thanh tra tỉnh).

          Các văn bản có liên quan:

          Công văn số 394/TTT-VP; Quyết định số 450/QĐ-TTCP;

Bộ câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”;

Mẫu bài làm Cuộc thi.

Số lượt xem: 380

Ngọc - TT

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư