Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công văn yêu cầu cử cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Tổ chức - Hành chính
Thứ ba, 04/06/2013, 17:09
Màu chữ Cỡ chữ
Công văn yêu cầu cử cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Công văn số 48/BDCB ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc mời dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu và hoạt động đấu thầu qua mạng trong thời gian tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chuyển Công văn số 48/BDCB ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đến Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản các huyện, thành phố Bạc Liêu để biết nội dung, thời gian, địa điểm và kinh phí học. Đồng thời nên cử từ 1 - 2 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng để về cơ quan áp dụng làm tốt công tác này (danh sách tham dự gửi về Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13 tháng 6 năm 2013).

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố Bạc Liêu quan tâm./. 

Công văn số 48/BDCB

QK - Văn phòng Sở

 

Số lượt xem: 900

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư