Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thứ năm, 29/07/2021, 15:28
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh), theo đó:  

I. QUAN ĐIỂM

1. Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết.

2. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải dựa trên nội lực của tổ chức là chính, Trung ương, tỉnh chỉ tập trung hỗ trợ một số chính sách và bố trí ngân sách để tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

3. Ưu tiên hỗ trợ phát triển tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và có tác động lớn tới thành viên, cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025:

1. Thành lập mới 100 HTX (trong đó có 75 HTX nông nghiệp, 25 HTX phi nông nghiệp), 100 THT và 03 LH HTX trong lĩnh vực lúa gạo, rau củ quả, thủy sản, chăn nuôi và ngành nghề có điều kiện khác; thu hút thêm 1.360 thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.

2. Phấn đấu 100% số hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

3. 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên; 20% cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực.

4. Phấn đấu có trên 15 HTX ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Củng cố, phát triển các hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

1. Thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã

2. Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể

3. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể

4. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

5. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm

6. Các hỗ trợ khác đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Số lượt xem: 639

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư