Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm do Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu đề xuất

Tin thời sự trong nước
Thứ hai, 11/05/2020, 22:00
Màu chữ Cỡ chữ
Cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm do Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu đề xuất

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm do Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu đề xuất.

 

(Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, nhà màng của Công ty CP Việt Úc - Bạc Liêu)

Một số thông tin chính của Dự án Khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm do Công ty Cổ phần Việt Úc – Bạc Liêu làm chủ đầu tư như sau:

1. Quyết định chủ trương đầu tư số: 1159/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019;

2. Nội dung dự án đầu tư:

2.1. Tên dự án: Dự án Khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm.

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

2.3. Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: năng suất của tôm thương phẩm là 200-300 tấn/năm.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Tôm thương phẩm.

2.4. Diện tích sử dụng đất: 631.722 m2.

2.5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng), tương đương 3.468.460 USD (Ba triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi đô la Mỹ); trong đó:

Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng) bằng tiền mặt, tương đương 3.468.460 USD (Ba triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi đô la Mỹ), chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án, góp vốn theo tiến độ của dự án.

(Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 1 USD = 23.065 VNĐ)

Nguồn vốn nêu trên do nhà đầu tư đăng ký và chịu trách nhiệm.

Số lượt xem: 3868

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư