Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Sở

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ năm, 07/01/2021, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Sở

Về công tác thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Sở đã triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 và đã thực hiện công bố kết luận thanh tra, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Về lĩnh vực thanh tra, Sở không thực hiện thanh tra theo từng lĩnh vực, mà có sự kết hợp của nhiều lĩnh vực trong cùng một cuộc thanh tra, cụ thể là trong lĩnh vực phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển, lĩnh vực đấu thầu,...

Các đối tượng được thanh tra bao gồm UBND thị xã Giá Rai và chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai quyết định đầu tư (Ban QLDA, phòng Kinh tế, UBND xã Phong Tân), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy, Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh, Sở Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, UBND huyện Vĩnh Lợi, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi.

Qua thanh tra, hầu hết các sai sót của đối tượng thanh tra chủ yếu xảy ra trong công tác lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư thực hiện còn chưa đúng quy trình quy định pháp luật về đấu thầu, công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu nêu một số tiêu chí còn chưa phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu còn hạn chế, chưa phù hợp theo tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, thiếu làm rõ hồ sơ dự thầu; UBND cấp huyện chưa thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn ảnh hưởng đến công tác bố trí vốn đầu tư,...

Thông qua Kết luận thanh tra, Giám đốc Sở đã đề nghị đối tượng thanh tra, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận giúp việc, các chủ đầu tư nhằm thực hiện tốt công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển, chấn chỉnh trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới,...

Bên cạnh đó, đề nghị 01 tổ chức hoàn trả lại ngân sách nhà nước số tiền 5.356.000 đồng, hiện đối tượng đã thực hiện theo kết luận thanh tra.

Về công tác tiếp công dân

Tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy định Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; nội quy tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-SKH ngày 18/01/2016 và thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, chưa có trường hợp công dân gửi đơn, thư hoặc liên hệ yêu cầu Giám đốc Sở tiếp công dân.

Về công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm, Sở nhận được 01 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại và 07 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, các đơn còn lại được Sở giải quyết theo quy định. Đến nay Sở không có đơn thư tồn đọng, kéo dài./.

Số lượt xem: 217

Ngọc - TT

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư