Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công bố Quyết định thanh tra một số dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ hai, 09/01/2023, 08:22
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Quyết định thanh tra một số dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 96/QĐ-SKHĐT về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư.

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 06/01/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định nêu trên đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại phòng họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn thanh tra số 96 do ông Hồ Quốc Trạng - Chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn; ông Trương Văn Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi, ông Phạm Thanh Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi và chuyên viên một số đơn vị có liên quan.

Theo Quyết định số 96/QĐ-SKHĐT, nội dung thanh tra gồm thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư (có 27 dự án được lựa chọn thanh tra kỳ này).

Đối tượng thanh tra: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị trực thuộc Sở.

Phạm vi thanh tra: Từ khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khi ký kết hợp đồng.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Buổi công bố Quyết định thanh tra kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút, cùng ngày./.

Số lượt xem: 674

TT

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư