Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công bố Kết luận thanh tra một số dự án trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba, 17/01/2023, 16:19
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Kết luận thanh tra một số dự án trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận số 06/KL-SKHĐT kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án giai đoạn 2020 - 2021 tại thị xã Giá Rai.

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 32/QĐ-SKHĐT ngày 20/5/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tiến hành công bố Kết luận thanh tra nêu trên vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10/01/2023 tại phòng họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự buổi công bố kết luận có ông Huỳnh Chí Nguyện - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đoàn thanh tra số 32 do ông Hồ Quốc Trạng - Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; ông Đỗ Minh Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai; cùng đại diện một số đơn vị thuộc thị xã Giá Rai có liên quan đến nội dung thanh tra.

Theo Kết luận nêu trên, trong kỳ thanh tra này, Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra 52 dự án trên địa bàn thị xã Giá Rai để tiến hành xem xét hồ sơ theo nội dung thanh tra được phê duyệt. Qua quá trình kiểm tra quy định thực hiện dự án cho thấy các chủ đầu tư cơ bản có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện và quản lý các dự án. Tuy nhiên, công tác phối hợp cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra, các chủ đầu tư chưa thực hiện tốt, chậm cung cấp hồ sơ, cung cấp hồ sơ, tài liệu nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian, nội dung thanh tra; còn tồn tại một số hạn chế, sai phạm trong việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án giai đoạn 2020 - 2021.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Giá Rai, các chủ đầu tư, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 40 ngày kể từ ngày công bố Kết luận. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan.

Buổi công bố Kết luận thanh tra kết thúc vào lúc 17 giờ, cùng ngày./.

Số lượt xem: 545

TT

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư