Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu, 13/11/2020, 09:47
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư

Ngày 12/11/2020 tại phòng họp số 01 của Sở Kế hoạch và Đầu tư vào lúc 14 giờ 30 phút, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 52/QĐ-SKHĐT ngày 20/7/2020 của Giám đốc Sở tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 07/KL-SKHĐT ngày 09/11/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Tôn tạo, mở rộng khu di tích Ninh Thạnh Lợi; Tu bổ, chống xuống cấp di tích Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu; Nâng cấp các trạm truyền thanh cơ sở do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Tham gia buổi công bố kết luận có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn thanh tra số 52 và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Ảnh: Ông Hồ Quốc Trạng - Chánh thanh tra Sở KH&ĐT công bố KLTT

Theo Kết luận số 07/KL-SKHĐT ngày 09/11/2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đã để xảy ra những hạn chế, sai phạm mà nội dung Kết luận đã đưa ra, nhất là trong công tác thực hiện LCNT; đồng thời đề nghị Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế kỹ thuật xây dựng Nam Dương, Công ty TNHH An Phú, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng thương mại và dịch vụ Đông Nam nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đã để xảy ra những hạn chế, sai phạm trong quá trình thực hiện các gói thầu như Kết luận đã nêu.

Qua đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chủ đầu tư, các tổ chức, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Kết luận bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra Sở) chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan.

Buổi công bố kết luận thanh tra kết thúc vào lúc 15 giờ 10 phút, cùng ngày./.

Số lượt xem: 228

Ngọc - TT

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư