Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Tin tức|Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ năm, 18/03/2021, 13:55
Màu chữ Cỡ chữ
Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

         Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

          Nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu:

Luật Bảo vệ môi trường 2020;

Luật Biên phòng Việt Nam 2020;

Luật Cư trú 2020;

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2020;

Luật Thỏa thuận quốc tế 2020;

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020./.

Số lượt xem: 139

Ngọc - TT

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư