Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016

ODA - FDI - NGO
Thứ hai, 31/10/2016, 08:57
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016

 

Căn cứ Công văn số 8040/BKHĐT-KTĐT ngày 30/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Quý III/2016 về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016 như sau:

I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi:

Trong quý III/2016, tỉnh chưa thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.

II. Tình hình thực hiện các dự án:

1. Đánh giá chung:

Theo quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu và vốn ODA – kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 thì trong năm có 05 dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang, trong đó có 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, 01 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi. Tình hình thực hiện các dự án như sau:

- 04 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo thì vốn đối ứng giải ngân đạt 55,62% so với kế hoạch năm, vốn ODA đã giải ngân 58,62% so với kế hoạch năm.

- Dự án thủy lợi Đông Nàng Rền lũy kế đến thời điểm báo cáo vốn ODA đã giải ngân đạt 95,06% so với kế hoạch năm, vốn đối ứng đã giải ngân đạt 18,64% so với kế hoạch năm.

2. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng:

Đến hết quý III/2016 các dự án ODA đã giải ngân được 101,2 tỷ đồng chiếm 61,21% kế hoạch năm

- Xây dựng cơ bản: trong quý đã giải ngân được 97,6 tỷ đồng, bằng 64,13% so với kế hoạch.

- Tổng vốn ODA ký kết cho các dự án là 669,32 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 317,12 tỷ đồng, bằng 47,38% tổng vốn.

- Tổng vốn đối ứng cho các dự án là 196,06 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân 118,54 tỷ đồng, bằng 60,46% tổng vốn đối ứng./.

3. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng

Lũy kế hết quý IV/2014 các dự án ODA đã giải ngân được 89,85 tỷ đồng chiếm 91,34% kế hoạch năm vốn ODA; vốn đối ứng giải ngân được 34,99 tỷ đồng, chiếm 92,7% kế hoạch năm (có Phụ đính 5.3 và 5.4  chi tiết báo cáo tiến độ giải ngân kèm theo).

a) Tiến độ giải ngân thực tế trong quý báo cáo so kế hoạch năm:

- Tổng vốn giải ngân phân loại theo nhà tài trợ và loại vốn tài trợ:

+ Vốn vay từ tổ chức JICA: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 15,44 tỷ đồng, đã giải ngân được 13,959 tỷ đồng chiếm 90,4% kế hoạch năm.

+ Vốn vay từ tổ chức WB: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 43,176 tỷ đồng, đã giải ngân được 32,209 tỷ đồng chiếm 74,6% kế hoạch năm.

+ Vốn ODA không hoàng lại của Chính phủ Đức: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 25 tỷ đồng, đã giải ngân được 25 tỷ đồng chiếm 100% kế hoạch năm.

- Tổng vốn giải ngân phân loại theo tính chất đầu tư:

+ Xây dựng cơ bản: trong quý đã giải ngân được 23,459 tỷ đồng bằng 67% tổng vốn ODA giải ngân trong quý.

+ Hành chính sự nghiệp: trong quý đã giải ngân được 11,57 tỷ đồng bằng 33% tổng vốn ODA giải ngân trong quý.

b) Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế từ khi bắt đầu thực hiện chương trình dự án

- Tổng vốn ODA ký kết cho các dự án 538,7 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 419 tỷ đồng bằng 77,76% tổng vốn.

- Tổng vốn đối ứng cho các dự án là 343 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 174,6 tỷ đồng bằng 50,96% tổng vốn đối ứng./.

Phòng HTĐT

Số lượt xem: 433

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư