Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012

Công tác đấu thầu
Thứ tư, 12/12/2012, 14:11
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012

               Căn cứ Văn bản số 9928 /BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012.

           Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 đối với các dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

           Lưu ý: Các đơn vị có thể lấy file văn bản và các biểu mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại đây.

          Đề nghị các đơn vị khẩn trương lập báo cáo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2012, để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp vào báo cáo chung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

                                                                                                    Võ Đại Tá

Số lượt xem: 47

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư