Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2014

ODA - FDI - NGO
Thứ ba, 03/03/2015, 14:41
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2014

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chương trình, dự án

Tỉnh Bạc Liêu có 07 dự án chuyển tiếp năm 2013 sang năm 2014, bao gồm: 01 dự án giáo dục, 02 dự án nguồn tài trợ vốn JICA cho lĩnh vực thủy lợi và giao thông; 01 dự án giao thông của nhà tài trợ ngân hàng thế giới (WB5); 01 dự án rừng (Chính phủ Đức); 01 dự án cấp nước sạch (WB6); và 01 dự án thủy lợi (WB). Tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Dự án triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL hợp phần C đã giải ngân hết 71,8% vốn ODA và 81,3% vốn đối ứng.

- Dự án Hệ thống thủy lợi Vĩnh Phong đang triển khai thi công xây lắp 01 gói thầu bổ sung, đến nay đã giải ngân được 90% vốn ODA và 96% vốn đối ứng.

- Chương trình đảm bảo chất lượng trường học SEQAP, chủ đầu tư đã phân bổ vốn cho các huyện và thành phố, đã giải ngân được 100% kế hoạch năm vốn ODA và 100% kế hoạch năm vốn đối ứng.

- Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh ở tỉnh Bạc Liêu đã giải ngân được 100% tổng vốn ODA, 24,67% tổng vốn đối ứng.

- Dự án hợp phần cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Bạc Liêu thuộc dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL - WB tài trợ đã giải ngân được 99% tổng vốn ODA, 44,5% vốn đối ứng.

- Dự án xây dựng cầu và đường 30-4 phường 2, thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình, nhà thầu đã đã giải ngân được 90,62% tổng vốn ODA, 73% vốn đối ứng.

- Dự án Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền đến nay đã giải ngân được 36,3% vốn ODA và 37% vốn đối ứng.

2. Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng

Lũy kế hết quý IV/2014 các dự án ODA đã giải ngân được 89,85 tỷ đồng chiếm 91,34% kế hoạch năm vốn ODA; vốn đối ứng giải ngân được 34,99 tỷ đồng, chiếm 92,7% kế hoạch năm (có Phụ đính 5.3 và 5.4  chi tiết báo cáo tiến độ giải ngân kèm theo).

a. Tiến độ giải ngân thực tế trong quý báo cáo so kế hoạch năm:

- Tổng vốn giải ngân phân loại theo nhà tài trợ và loại vốn tài trợ:

+ Vốn vay từ tổ chức JICA: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 15,44 tỷ đồng, đã giải ngân được 13,959 tỷ đồng chiếm 90,4% kế hoạch năm.

+ Vốn vay từ tổ chức WB: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 43,176 tỷ đồng, đã giải ngân được 32,209 tỷ đồng chiếm 74,6% kế hoạch năm.

+ Vốn ODA không hoàng lại của Chính phủ Đức: kế hoạch giải ngân năm 2014 cho nguồn vốn này là 25 tỷ đồng, đã giải ngân được 25 tỷ đồng chiếm 100% kế hoạch năm.

- Tổng vốn giải ngân phân loại theo tính chất đầu tư:

+ Xây dựng cơ bản: trong quý đã giải ngân được 23,459 tỷ đồng bằng 67% tổng vốn ODA giải ngân trong quý.

+ Hành chính sự nghiệp: trong quý đã giải ngân được 11,57 tỷ đồng bằng 33% tổng vốn ODA giải ngân trong quý.

b. Lũy kế tỷ lệ giải ngân thực tế từ khi bắt đầu thực hiện chương trình dự án

- Tổng vốn ODA ký kết cho các dự án 538,7 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 419 tỷ đồng bằng 77,76% tổng vốn.

 

- Tổng vốn đối ứng cho các dự án là 343 tỷ đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 174,6 tỷ đồng bằng 50,96% tổng vốn đối ứng./.

Phòng HTĐT (CL)

 

 

Số lượt xem: 461

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư