Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tính đến ngày 30/8/2021)

Quy hoạch
Thứ hai, 06/09/2021, 10:28
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tính đến ngày 30/8/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tính đến ngày 30/8/2021 như sau:

Về kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí được duyệt lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch là: 49.759,246 triệu đồng. Trong đó:

+ Lập nhiệm vụ quy hoạch: 815,254 triệu đồng;

+ Lập quy hoạch: 48.943,993 triệu đồng (trong đó có 08 gói thầu).

- Kết quả giải ngân tính đến ngày 30/8/2021 là: 10.428/20.000 triệu đồng, đạt 52,14% vốn giao năm 2021.

Tiến độ thực hiện lập quy hoạch cụ thể như sau:

- Về nội dung “Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu”:

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố đã tiếp tục cung cấp thêm về dữ liệu, hồ sơ cần thiết cho Đơn vị Tư vấn theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Tư vấn tiến hành xử lý số liệu để phục vụ cho việc xây dựng báo cáo đầu kỳ và một số công việc cho giai đoạn tiếp theo.

- Về báo cáo đầu kỳ:

Ngày 23/8/2021, Tư vấn đã hoàn chỉnh dự thảo lần 1 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến. Hiện các phòng chuyên môn của Sở đang nghiên cứu và đóng góp ý kiến, dự kiến đến ngày 06/9 sẽ gửi lại cho Tư vấn chỉnh sửa.

- Về xây dựng Hệ thống bản đồ và Cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh:

Liên danh nhà thầu tư vấn đã hoàn thiện bản đồ nền trên phần mềm Acrgis, thu thập các đối tượng từ các hợp phần và đã thể hiện hiện trạng không gian phát triển và đồng thời phối hợp với các tư vấn lập hợp phần và Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh theo cấu trúc mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành ngày 30/8/2021 tại Công văn số 4756/BKHĐT-QLQH.

Nhìn chung, khối lượng thực hiện lập quy hoạch tỉnh tăng lên đáng kể so với tình hình thực hiện tháng 7 (thời điểm Tỉnh tổ chức họp trực tuyến với Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh); đa số các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã có sự phối hợp tốt hơn và cung cấp thêm nhiều thông tin, dữ liệu cho tư vấn; tư vấn cũng đã chủ động làm việc trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương để tham vấn và lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo hiện trạng nội dung tích hợp. Kết quả, Tư vấn đã dự thảo xong Báo cáo đầu tư và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đóng góp ý kiến. Có 16 Hợp phần đã hoàn chỉnh xong phần báo cáo hiện trạng (trong đó có 09 Hợp phần đã lấy ý kiến lần 01 của các cơ quan phụ trách); 11 Hợp phần có khối lượng đánh giá hiện trạng đạt 60 - 90% (tháng 7 chưa có Hợp phần nào hoàn chỉnh phần đánh giá hiện trạng).

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua tình hình thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cụ thể là: Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình làm việc của Liên danh nhà thầu tư vấn, các nhóm chuyên gia theo ngành và lĩnh vực không thể tiến hành khảo sát, phỏng vấn sâu và thu thập tài liệu cũng như trao đổi, tham vấn ý kiến trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị trong tỉnh về định hướng phát triển ngành và lĩnh vực trong thời gian tới. Mặc dù, đơn vị Liên danh tư vấn đã tổ chức làm việc trực tuyến với một số cơ quan đơn vị trong tình hình dịch bệnh phức tạp và giãn cách xã hội. Song, việc chưa thể đi đến trực tiếp làm việc với các đơn vị chức năng có liên quan đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng thực hiện công việc như thiếu tài liệu, dữ liệu, chậm lấy ý kiến tham vấn từ các Sở/ban/ngành, huyện/thành phố/thị xã thuộc tỉnh, đặc biệt là khảo sát thực tế tại địa phương; đến nay đã trễ so tiến độ hợp đồng là 03 tháng (theo hợp đồng đến ngày 31/5/2021 phải xong báo cáo đầu kỳ).

Những nhiệm vụ thực hiện trong tháng 9/2021:

- Tiếp tục đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp và cung cấp tài liệu, báo cáo đầy đủ theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh và biểu mẫu, tài liệu, thông tin các báo cáo năm, 5 năm, 10 năm của đơn vị, địa phương quản lý theo đề nghị của tư vấn, gửi đơn vị Liên danh tư vấn để hoàn thành việc đánh giá hiện trạng phát triển của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực và các địa phương (Báo cáo đầu kỳ).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cần sớm có ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo đầu tư để Liên danh nhà thầu tư vấn khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đầu kỳ và gửi lấy ý kiến của các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trước khi thông qua Hội đồng Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, các hợp phần hoàn thiện báo cáo định hướng phát triển của ngành và lĩnh vực; phối hợp với các sở ban ngành đưa ra phương án phát triển và đề xuất những nội dung tích hợp vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh. 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ xét duyệt gói lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo theo quy định và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu để triển khai thực hiện.

- Đơn vị tư vấn tiếp tục bố trí đủ nhân lực, thời gian, chủ động liên hệ với các cấp, các ngành trao đổi, xử lý thông tin kịp thời phục vụ tốt cho công tác biên tập và sớm hoàn thành báo cáo hiện trạng để thông qua Hội đồng quy hoạch tỉnh (báo cáo đầu kỳ). Trong quá trình thu thập dữ liệu lập Quy hoạch tỉnh (bao gồm các hợp phần), đề nghị đơn vị nhà thầu điều phối các đơn vị tư vấn liên danh cử đầu mối để trao đổi, chia sẻ dữ liệu thông tin sau khi đã thu thập từ các Sở, ngành, đơn vị liên quan, tránh làm mất thời gian của các cơ quan, địa phương./.

Phòng THQH.

Số lượt xem: 359

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư