Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thứ năm, 12/08/2021, 14:17
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Căn cứ Công văn số 3273/UBND-KT ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Công văn số 2317/VP-KT ngày 10/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc gửi Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo Đề cương tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 tại Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện./.

Số lượt xem: 782

Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư